Op een splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten nauwkeurig aangegeven, zodat juridisch de grens tussen de verschillende appartementsrechten en gemeenschappelijke ruimten vastgelegd wordt. In de splitsingstekening worden indexnummers (1, 2, 3, …) verwerkt die de (hoeveelheid)appartementsrechten aangeven. De splitsingsakte wordt opgesteld door een notaris die de splitsingstekening indient bij het Kadaster ter goedkeuring en registratie.


Wat kunnen wij voor u hierin betekenen?

Voor meer informatie over de splitsingstekening zie onze kennisbank of vul ons contactformulier in om een offerte op te vragen.

splitsingstekening offringa bouwmanagement

Meer dan 150 splitsingstekeningen goedgekeurd door het Kadaster!

Start typing and press Enter to search