Met de invoering van Bouwbesluit 2012 is de omgevingsvergunning voor het slopen van bouwwerken volgens de Woningwet vervallen. In plaats daarvan geldt nu een meldingsplicht. Het is echter mogelijk dat volgens andere wetgeving zoals de Monumentenwet alsnog een sloopvergunning nodig is.

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd. Bij kleine verbouwingen zonder aanwezigheid van asbest is dus geen sloopmelding nodig. Dit betekent wel dat wanneer er tijdens de verbouwing alsnog asbest wordt aangetroffen, er alsnog een sloopmelding noodzakelijk is voordat verwijdering van het asbest plaatsvindt. Let op om uit te sluiten dat er geen asbest aanwezig is moet er wel altijd een asbestrapport zijn gemaakt door een ter zake deskundige. Dit is verplicht bij alle verbouwingen na juli 1993 (toen werd asbest verboden om toe te passen). Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden.


Start typing and press Enter to search