Voorheen was voor (ver)bouwen vaak een bouwvergunning nodig en daarnaast soms ook nog andere vergunningen, zoals bijvoorbeeld een monumentenvergunning en milieuvergunning. Sinds 1 oktober 2010 bestaan al die ‘losse’ vergunningen niet meer, maar zijn ze allemaal onderdeel geworden van de ‘omgevingsvergunning’.

Met de vergunningencheck van het omgevingsloket.nl kunt u zelf uitzoeken of u een omgevingsvergunning nodig heeft of dat de werkzaamheden vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd. Let op bij monumentale panden/objecten en/of beschermd stads-/dorpsgezicht gelden speciale regels en deze zijn vaak vergunningsplichtig.
Een omgevingsvergunning heeft een termijn waar binnen een besluit moet worden genomen. Bij twijfel over de haalbaarheid is het advies om altijd eerst een conceptaanvraag in te dienen.


Voor meer informatie over de omgevingsvergunning zie onze kennisbank of bel  020-6100284 of mail ons om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search