Voor het intern verbouwen van uw woning/pand is soms een muurdoorbraak wenselijk. Voor uw eigen veiligheid en om schade te voorkomen (ook bij de buren) is het belangrijk dat er niet zomaar muurdoorbraken worden uitgevoerd. De door te breken muur zou namelijk ook een dragende muur kunnen zijn. Bij het maken van een constructieve muurdoorbraak dient niet alleen gelet te worden op de bovenliggende wanden en vloeren, maar ook op de constructie onder de doorbraak.
Een muurdoorbraak uitvoeren bij een constructieve bouwmuur is altijd vergunningsplichtig behalve wanneer deze onderdeel vormt van een vergunningsvrij bouwwerk. Denk aan bijvoorbeeld het plaatsen van een vergunningsvrije uitbouw waar ook een constructieve muurdoorbraak voor nodig is. Alle bouwactiviteiten die direct samenhangen met de bouw van een vergunningvrij bouwwerk mogen zonder omgevingsvergunning voor het bouwen worden uitgevoerd.
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van wijzigingen in de dakconstructie die nodig zijn om een dakkapel of een dakraam te plaatsen.

Let op!: het gaat hier om de bouwactiviteiten die samenhangen met de bouw van een vergunningvrij bouwwerk. Voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld slopen of het veranderen van een monument, kan het wel nodig zijn een vergunning aan te vragen.

Voor meer informatie over een muurdoorbraak zie onze kennisbank of bel  020-6100284 of mail ons om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search