Er zijn twee categorieën monumenten d.w.z de rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Een rijksmonument is een gebouw of object dat cultuurhistorisch gezien van nationaal belang is vanwege schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Voor een gemeentelijk monument geldt hetzelfde, maar dan gaat het om lokaal belang.

De juridische kaders voor de bescherming van monumenten worden gevormd door de Monumentenwet 1988 en de erfgoedverordeningen van de centrale stad en de stadsdelen. Op de website van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) is te vinden of een pand voorkomt op de lijst van rijks- of gemeentelijke monumenten. Bij een monument zijn de mogelijkheden voor het vergunningvrije bouwen uiteraard beperkter dan bij een niet-monument. Een monumentenvergunning maakt sinds 1 oktober 2010 onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Voor verbouwingen is het van belang om te weten welke onderdelen van monumentale waarden zijn en welke eisen er aan de vergunningsplichtige zaken zijn verbonden.


Voor meer informatie over de monumentenvergunning zie onze kennisbank of bel 020-6100284 of mail ons om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search