De wettelijke kaders voor de bescherming van monumenten worden gevormd door de monumentenwet 1988 en de erfgoedvoorschriften van de centrale stad en de districten. Op de website van Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) kunt u zien of een gebouw op de lijst van nationale of gemeentelijke monumenten staat. Met een monument zijn de mogelijkheden om een ​​bouwvergunning te krijgen natuurlijk beperkter dan met een niet-monument. Sinds 1 oktober 2010 maakt een monumentenvergunning deel uit van de milieuvergunning. Bij renovaties is het van belang te weten welke delen monumentale waarden zijn en welke eisen aan de vergunde artikelen worden gesteld.


Voor meer informatie over monumentale vergunningen kunt u onze kennisbank raadplegen of voor een offerte kunt u een offerte aanvragen via ons contactformulier.

offringa bouwadvies bouwmanagement

Start typing and press Enter to search