Algemeen

3D BAG viewer (blokken, schaduwstudie, metingen)
3D BAG viewer (nauwkeuriger met schuine daken etc.)
BAG viewer (basis registratie Adressen en gebouwen)
Bouwbesluit online (Bouwbesluit 1992 / 2003 / 2012 bestaand, verbouw, nieuwbouw)
Kadaster complex nummer (wat is het kadastrale complexnummer)
Kadaster PDOK viewer (gegevens met meer dan 100 kaarten)
Kadastrale kaarten (kadastrale kaart op schaal)
WOZ waarden (WOZ waarde van uw huis)

Amsterdam

Beeldbank (archiefstukken en afbeeldingen voor 1905)
DataAmsterdam (huisnummers, verblijfsobject, kadastraal, monument, bouwarchiefstukken 1905 – 1910)
Maps Amsterdam (interactieve themakaarten en open geo data vanuit de ruimtelijke sector)
Monument of beschermd dorp- of stadsgezicht (is het een monument en/of valt het binnen het beschermd gebied)
Monumenten overzicht (alle gemeentelijke en rijksmonumenten in Amsterdam)
Monumenten beleidskader (programma van eisen van monumenten)
Stadsdeelzoeker (vind het stadsdeel)
Vergunning voor onttrekken, samenvoegen, vormen en omzetten (meer informatie)
Vergunningcheck (wel of niet vergunningsplichtig)
Vergunningsvrij (enkele folders over vergunningsvrij)
Welstand ordekaarten (overzicht van de ordekaarten)
Welstand zoeken op adres (is er al een keer een vergunning aangevraagd)