Een interne verbouwing kan in een hoop gevallen zonder vergunning worden uitgevoerd. Let op bij monumenten gelden speciale regels en is vaak wel een vergunning nodig en er kan een sloopmelding nodig zijn! Een interne verbouwing is vergunningsvrij voor het onderdeel ‘bouwen’ mits er geen uitbreiding is en deze voldoet aan artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht en aanvullende voorwaarden (samengevat):

  • Geen verandering van de draagconstructie (zoals bijvoorbeeld een constructieve muurdoorbraak);
  • Geen verandering van de (sub)brandcompartimentering;
  • Het aantal woningen mag niet veranderen.

Let op! Indien uw bouwplan niet past door strijdig gebruik binnen het bestemmingsplan, dan zult u toch een omgevingsvergunning aan moeten indienen.


Voor een interne verbouwing kunnen wij de bouwtekeningen verzorgen en werktekeningen aanleveren en eventueel het vergunningentraject verzorgen.


Start typing and press Enter to search