Aanbrengen/veranderen kozijnen
Bij het aanbrengen of veranderen van kozijnen/gevelbekleding spreken we niet over regulier onderhoud zoals bij het vervangen of schilderen van kozijnen, dakpannen etc. Het is hierbij wel een vereist dat de kozijnen in dezelfde afmeting en indeling blijven. In gevallen waarbij het uiterlijk een wijzing krijgt, kan een omgevingsvergunning benodigd zijn. U kunt dan denken aan een andere raamindeling of andere afmetingen van profielen. Bij panden met een monumentenstatus en/of beschermd stadsgezicht (aan openbare zijde) is altijd een omgevingsvergunning vereist.

Vergunningsvrij

  1. Gewoon onderhoud mag u altijd zonder vergunning uitvoeren (zie artikel 2, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht).
  2. Aan de achtergevel en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijgevel van uw woning (maar ook in bijhorende bouwwerken op min. 1 meter afstand van openbaar toegankelijk gebied) mag u kozijnen, kozijninvullingen of gevelpanelen plaatsen of veranderen zonder vergunning.*
  3. Als het een bijgebouw of aanbouw/uitbouw betreft mag u daar zonder vergunning een nieuw kozijn plaatsen of een bestaand kozijn wijzigen.
  4. De wijziging mag niet plaatsvinden in een monument of een door het Rijk aangewezen beschermd dorps- of stadsgezicht

* Zolang u het uiterlijk van de kozijnen niet wijzigt is sprake van gewoon onderhoud, ook bij het geheel vervangen van de kozijnen (door nieuwe kozijnen die er precies het zelfde uitzien).

Start typing and press Enter to search