Gebruikt u een gebouw om veel mensen samen te laten komen? Dan moet deze brandveilig zijn volgens landelijke eisen. In een aantal gevallen moet hiervoor een melding brandveilig gebruik/gebruiksmelding worden gedaan. Deze bestaat uit een situatietekening en per bouwlaag een plattegrondtekening met hierop aangegeven de brandwerende voorzieningen en alle brandwerende installaties. Per gebouw doet u één melding. Verandert het gebruik van het gebouw? Dan moet er opnieuw een melding worden gedaan. Een gebruiksmelding moet minimaal 4 weken voor de voorgenomen aanvang worden ingediend.

U moet een melding brandveilig gebruik doen als:

  • Er meer dan 50 personen in het gebouw tegelijk aanwezig kunnen zijn;
  • Het gebouw gebruikt voor kamerverhuur voor meer dan 4 wooneenheden;
  • Voor de brandveiligheid van het gebouw gebruik maakt van andere maatregelen dan in het bouwbesluit staan.

Voor meer informatie over de gebruiksmelding zie onze kennisbank of bel  020-6100284 of mail ons om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search