Kelder
Voor het bouwen van een kelder is een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) benodigd en een sloopmelding. Een kelder is niet altijd mogelijk. In sommige gevallen is een ontheffing nodig van het bestemmingsplan waarbij de gemeente (en in Amsterdam de stadsdelen) aanvullende voorwaarden kan stellen en ook voor monumenten is het niet altijd toegestaan. Bij de uitvoering komt vaak meer kijken dan u denkt. Zo moet er onder andere rekening gehouden worden met de buurpanden en eventuele mandeligheid. Voor aanvang is het aanbeveling om een vooropname (nulmeting) te laten plaatsvinden en moet er een uitvoeringsplan worden gemaakt ten aanzien van damwandprofielen en monitoring van de grondwaterstanden. Voordat er geheid wordt moet de heimethode worden bepaald en de buren worden ingelicht. Het is zaak dat er gebouwd wordt conform de vergunningstekening en de constructietekening en dat de maatvoering in het werk wordt gecontroleerd. Daarnaast dient er ook rekening gehouden met de voorwaarden in de vergunning waaronder het doorgeven van de controle momenten en de meldingen aan de gemeente zoals: start bouw en controle constructie/wapening alvorens dicht te bouwen en/of te storten. Voor meer informatie zie bouwbegeleiding.


Voor meer informatie over funderingsherstel met kelder zie onze kennisbankof bel 020-6100284 of mail ons om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search