Funderingsherstel
Wanneer de fundering niet meer naar behoren functioneert en/of de kwaliteit van de fundering verbeterd dient te worden, dan is er (gedeeltelijk) funderingsherstel nodig. In de meeste gevallen worden er dan nieuwe palen in het pand geheid/geschroefd/gedrukt die ca. 2m uit elkaar liggen. Hierover wordt dan een gewapende betonvloer aangebracht van ca. 35cm dikte. Via betonnokken aan deze betonvloer wordt dit in de muren ingekast zodat uiteindelijk het pand op de nieuwe palen komt te rusten. Voor funderingsherstel is een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) benodigd en een sloopmelding.

Kelder
Voor het bouwen van een kelder is een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) benodigd en een sloopmelding. Een kelder is niet altijd mogelijk. In sommige gevallen is een ontheffing nodig van het bestemmingsplan waarbij de gemeente (en in Amsterdam de stadsdelen) aanvullende voorwaarden kan stellen en ook voor monumenten is het niet altijd toegestaan. Bij de uitvoering komt vaak meer kijken dan u denkt. Zo moet er onder andere rekening gehouden worden met de buurpanden en eventuele mandeligheid. Voor aanvang is het aanbeveling om een vooropname (nulmeting) te laten plaatsvinden en moet er een uitvoeringsplan worden gemaakt ten aanzien van damwandprofielen en monitoring van de grondwaterstanden. Voordat er geheid wordt moet de heimethode worden bepaald en de buren worden ingelicht. Het is zaak dat er gebouwd wordt conform de vergunningstekening en de constructietekening en dat de maatvoering in het werk wordt gecontroleerd. Daarnaast dient er ook rekening gehouden met de voorwaarden in de vergunning waaronder het doorgeven van de controle momenten en de meldingen aan de gemeente zoals: start bouw en controle constructie/wapening alvorens dicht te bouwen en/of te storten. Voor meer informatie zie bouwbegeleiding.

Start typing and press Enter to search