Voor het wijzigen van het gebruik is mogelijk een omgevingsvergunning benodigd voor strijdig planologisch gebruik op basis van artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo.
Bij een wijziging van gebruik dient het bouwwerk te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 niveau bestaande bouw stelt aan dat nieuwe gebruik. Indien het bouwwerk niet voldoet aan de eisen die het Bouwbesluit 2012, dan dient er verbouwd te worden overeenkomstig de verbouweisen. Voor deze verbouwingswerkzaamheden dient wellicht wel een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aangevraagd te worden, tenzij wordt voldaan aan artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Verbouwen naar woning(en)

Voor het omzetten van bedrijfsruimte naar woonruimte en/of zolderbergingen naar woonruimte is altijd een omgevingsvergunning nodig.

 


Voor meer informatie over een functie wijziging/omzetten naar woonruimte zie onze kennisbank of bel  020-6100284 of mail ons om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search