Het bouwen van een dakopbouw/extra bouwlaag is altijd vergunningsplichtig. Het plaatsen van een dakopbouw is niet altijd mogelijk. Er wordt gekeken naar het bestemmingsplan, naar de welstandscriteria en eventuele eisen voor een monument en het Bouwbesluit. Bij een strijdigheid met het bestemmingsplan wordt er bekeken of een ontheffing/vrijstelling mogelijk is. Voor monumenten en bij een beschermd stadsgezicht en/of orde 2/3 panden gelden vaak strenge eisen en is een extra bouwlaag vaak niet mogelijk. In bijna alle gevallen is het een aanbeveling om eerst een conceptaanvraag in te dienen om de haalbaarheid te toetsen.


Voor meer informatie over dakopbouwen/extra bouwlaag zie onze kennisbank of vul ons contactformulier in om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search