Dakopbouw
Het bouwen van een dakopbouw/extra bouwlaag is altijd vergunningsplichtig. Het plaatsen van een dakopbouw is niet altijd mogelijk. Er wordt gekeken naar het bestemmingsplan, naar de welstandscriteria en eventuele eisen voor een monument en het Bouwbesluit. Bij een strijdigheid wordt bekeken of er een ontheffing/vrijstelling mogelijk is. Voor monumenten of bijna monument (orde 2/3) gelden vaak strenge eisen en is een extra bouwlaag vaak niet mogelijk. In bijna alle gevallen is het een aanbeveling om een beginselaanvraag/conceptaanvraag in te dienen om de haalbaarheid te toetsen.

Start typing and press Enter to search