Is de haalbaarheid van uw bouwplan onzeker en wilt u weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden bij de gemeente? Laat door ons dan een conceptaanvraag indienen bij de gemeente.  De gemeente zal vervolgens uw bouwplant toetsen aan het bestemmingsplan en de welstandseisen. Daarna weet u of uw plan haalbaar is. Bij een positieve reactie kan vervolgens een omgevingsvergunning worden aangevraagd

offringa bouwadvies bouwmanagement Passeerdersgracht amsterdam

Start typing and press Enter to search