Is de haalbaarheid van uw bouwplan onzeker en wilt u weten of uw aanvraag omgevingsvergunning tot een vergunning zal leiden bij de gemeente? Laat door ons dan een conceptaanvraag indienen bij de gemeente.  De gemeente zal vervolgens uw bouwplan toetsen aan het bestemmingsplan en de welstandseisen. Een conceptaanvraag is niet hetzelfde als een aanvraag omgevingsvergunning. Een conceptaanvraag is niet verplicht maar is bedoeld om de haalbaarheid van uw plan te toetsen alvorens u een aanvraag omgevingsvergunning indient. Dit heeft als voordeel dat u in beginsel minder kosten kwijt bent voor het laten maken van detailtekeningen, berekeningen e.d. Voor een conceptaanvraag zijn de indieningsvereisten namelijk minder uitgebreid dan voor een omgevingsvergunning. Tegen een reactie op een conceptaanvraag is geen bezwaar of beroep mogelijk. Bij een positieve reactie kan vervolgens een omgevingsvergunning worden aangevraagd.


Voor meer informatie over de conceptaanvraag zie onze kennisbank of vul ons contactformulier in om een offerte op te vragen.

offringa bouwadvies bouwmanagement Passeerdersgracht amsterdam

Start typing and press Enter to search