Met een omgevingsvergunning kan de functie van een bouwwerk worden gewijzigd. Voor het toevoegen van een woning is altijd een omgevingsvergunning nodig.
Het wijzigen van de functie moet passen binnen het bestemmingsplan. In sommige gevallen is er een ontheffing mogelijk van het bestemmingsplan.
Bij een functiewijziging moet je in eerste instantie aan de eisen van bestaande bouw voldoen. Indien deze eisen niet worden gehaald dan zul je aan de verbouweisen moeten voldoen.


Start typing and press Enter to search