Op al onze geleverde diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden en de DNR 2011 van toepassing.
Bij acceptatie van de offerte/opdracht zowel schriftelijk, per e-mail, of mondeling verklaart u kennis te hebben
genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden van Offringa Bouwmanagement B.V. en de DNR-2011.

Klik hier om onze algemene voorwaarden inclusief de DNR 2011 te downloaden. Indien gewenst dan kunnen deze ook per post worden verzonden.

WIJZIGINGEN
Offringa Bouwmanagement B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen.

Laatste wijziging: 12-09-2019

Start typing and press Enter to search