Het realiseren van een aan- of uitbouw kan in sommige gevallen vergunningsvrij worden uitgevoerd. Voor het realiseren van een aan- of uitbouw achter een verspringende achtergevel (conform oorspronkelijke bebouwing) gelden speciale regels. Een aanbouw of uitbouw gelijktijdig uitvoeren met een dakterras of het plaatsen hoger dan de eerste bouwlaag is nooit vergunningsvrij. Voor het bouwen van een aan- of uitbouw die niet vergunningsvrij is een omgevingsvergunning benodigd. Voor vergunningsplichtige bouwwerken gelden de voorschriften uit het bestemmingsplan en de welstandscriteria. Indien u het bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt bouwen dan bent u altijd vergunningsplichtig. Een nieuw te maken aan- of uitbouw moet aan de verbouweisen voldoen van het Bouwbesluit.


Voor meer informatie over een aanbouw of uitbouw zie onze kennisbank of vul ons contactformulier in om een offerte op te vragen.

Start typing and press Enter to search